ประกาศเปลี่ยนแปลง Rare Gashapon
  ข่าววันที่ : Monday, 8 June, 2015 18:03
          โอกาสสุดท้ายของ Skull Buckler และ Acc อื่นๆ จากช่วงกิจกรรมสงกรานต์จะอยู่ใน Shop ให้สุ่มได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายนก่อนปิดเซิฟเวอร์ ณ เวลา 10.00 น. โดยประมาณ โดยจะเปลี่ยนเป็นของรางวัลชิ้นใหม่ คือ Blood Urge แทนตั้งแต่วันและเวลาดังกล่าวเป็นต้นไป
รายละเอียดท่า >คลิก<
 
 
 
Email :: [email protected]
Family Sites :: 
Copyright © 2004 -2011 GetAmped.in.th, CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.