คืนความสุขอีกครั้ง ตู้กดสารพัดสดชื่นรื่นเริงใจ!
Sunday, 17 January, 2021 16:45  
 
 
        กองกำลัง Nobel ที่ใช้งานเหล่านักสู้มาหลายต่อหลายครั้งขอคืนความสุขตอบแทนความเหนื่อยยากอีกครั้ง กับเครื่องดื่มสารพัดชนิด ให้ชื่นใจหายเหนื่อยเป็นการขอบคุณที่ช่วยเหลือภารกิจต่างๆ ที่ผ่านมา
 

รายละเอียด : เพิ่มกาชาปองพิเศษ Special Thanks Gashapon โดยใช้ Big Thanks Medal x1 หรือ 1,000 A ต่อการสุ่ม 1 ครั้งในระยะเวลากิจกรรม

 

ระยะเวลากิจกรรม : 20 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2564

 
รายการของรางวัล
 
Vending Machine
Shakey Cider
Shaking Cola
Aqua Acro
Ryuma
Ordovician Anchor
Oanes
Fin Dolphin
Rare Lotto Ultimate Coupon x1
Common Gashapon Coupon x3
Rare Gashapon Coupon x2
Fable Gashapon Coupon x1
Poison Bottle x5
Explode Bottle x5
Power Bottle x5
Speed Bottle x5
Heal Bottle x5
OMUSA DRAGON Bottle x5
Gori Bottle x5
Ogre Bottle x5
MP Bottle x5
Santa Gori Bottle x5
Mixed Bottle x5
Great Heal Potion x1
Great MP Heal Potion x1
Defend Potion x1
5,000 G
3,000 G
1,000 G