วันเพ็ญเดือนสิบสอง ของกับกล่องเต็มตลิ่ง~
วันที่ : Monday, 19 Nov, 2018 20:31  
 
 
 
รายละเอียด : เปิดขายกล่องสมบัติพิเศษใน Shop -> ETC ราคา 5,000 G
 
ระยะเวลากิจกรรม : 21 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2561
 
ของรางวัลภายในกล่อง
 
Loy Krathong Raft x1
Firecracker x1
GetAmpedX Coupon x1
Loy Krathong Card x1
 
สูตรผสมพิเศษ
 
สูตรผสม ของรางวัล
Loy Krathong Raft x1 + Firecracker x1 + GetAmpedX Coupon x1 + 1,000 A Mr Bean
Banana Horse
Fancy Croco
Rediation Armor
Verdant BladeCloth
Fruits Basket
Dust Terminator
Oannes
Recycle Bag
Tinker Wing (Emerald)
Forest Frost

 
 
*หมายเหตุ : หากผสมได้รับของรางวัลซ้ำจะได้รับ 8,000 G