อุปกรณ์เสริมการต่อสู้ อาวุธใหม่ขององค์กร Destroso!
วันที่ : Wenesday, 3 Oct, 2018 11:31  
 
 
 
องค์กร Destroso เจ้าประจำได้คิดค้นพัฒนาอาวุธใหม่ อุปกรณ์วัดค่าพลังหรือที่เรียกว่า “สเก้าเตอร์” ที่ได้เทคโนโลยีมาจากต่างดาวอันไกลโพ้น และได้ยินมาว่าเป็นอุปกรณ์ที่ร้ายกาจอย่างที่สุด กองกำลัง Nobel จึงไม่สามารถอยู่นิ่งดูดายต้องส่งกองกำลังไปหยุดยั้ง การพัฒนาอาวุธของเหล่าร้าย!
รายละเอียด : เปิด Challenge โหมด Spelunker และ ESC Spelunker ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 3 – 31 ตุลาคม 2561
 
รายการของรางวัล
Spelunker (ได้รับเมื่อทำคะแนนได้มากกว่า 170,000 คะแนน)
 
Saiyan’s Scouter x1
Novice of Miracle Card x1
Knight of Strength Card x1
Knight of Technique Card x1
Knight of Speed Card x1
Knight of Jump Card x1
Knight of Defense Card x1
Chaos Metamor (Slime)
Spelunker Card x1
Deck Brush x2
Robo dx x3
Robo dxb x3
Fable Gashapon Coupon x1
Rare Lotto Ultimate Coupon x1
50 A
 
 
ESC Spelunker
 
Over Techno Battery x1
Red Thunder Tube x1-2
Green Thunder Tube x1-2
Blue Thunder Tube x1
Escape Ruin Card x1
Mega Beam Cannon x5
Robo dx x3
Robo dxb x3
Heal Bottle x5
MP Bottle x5
Poison Bottle x5
Rare Gashapon Ticket x1
5,000 G
 
 
สูตรผสมพิเศษ
สูตรผสม ของรางวัล
Saiyan’s Scouter x1 + Over Techno Battery x1 + 8,500 A Combat Analyzer
Saiyan’s Scouter x5 + Over Techno Battery x5 + 85,000 G