วันเพ็ญเดือน 12 น้ำนองเต็มตลิ่ง~!
วันที่ : Sun, 3 Nov, 2019 11:20  
 
รายละเอียด : เปิด Challenge โหมด Defense Challenge , Death Tower และเพิ่มของรางวัลใน Amped
 
ระยะเวลากิจกรรม : 6 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562
 
รายการของรางวัล
Defense Challenge
 
Holyless Mace x1
Holy Spirit x1
Wind Spirit x1
Water Spirit x1
Nobel Defender Card x1 (SPD-1 DEF+2 All Resist Element +8%)
Angelic Sword
Shariah
Warlord Of Strength Card x1
Warlord Of Technique Card x1
Warlord Of Speed Card x1
Warlord Of Jump Card x1
Warlord Of Defend Card x1
Warlord Of Miracle Card x1
ลูกระเบิด x5
Beam Saber x5
DEMON DANCE x5
Nuclear x5
OMUSA DRAGON Bottle x2
Robo dx x2
Robo dxb x2
 
 
Death Tower
 
Brick Stone x1
Thunder Energy x1
Death Tower Card x1 (Thunder Atk+15% MP+10)
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
Gold Hammer x3
Bronze Hammer x3
Heal Bottle x2
MP Heal Bottle x2
Robo dx x2
Robo dxb x2
Deck Brush x2
500 G
 
 
Amped Hunter F9-10 (เฉพาะกล่อง Boss)
 
Stray Spirit x1
 
 
สูตรผสมพิเศษ
 
สูตรผสม ของรางวัล
Wind Spirit x1 + Water Spirit x1 + 8,000 A Growth Squire
Wind Spirit x8 + Water Spirit x8 + 180,000 G
Checker Crown + Brick Stone x10 + Thunder Energy x3 + 3,000 A Arcana XVI
Brick Stone x3 + Thunder Energy x1 + 10,000 A
GetAmpedX Coupon x1 + Plus Coupon x1 + 20,000 G The Sun (หากไม่สำเร็จจะได้รับ Plus Coupon x1)
GetAmpedX Coupon x1 + Plus Plus Coupon x1 + 20,000 G The Moon (หากไม่สำเร็จจะได้รับ Plus Coupon x1)
GetAmpedX Coupon x1 + Plus Plus Coupon x1 + 20,000 G The Star (หากไม่สำเร็จจะได้รับ Plus Coupon x1)
The Sun + Stray Spiritx1 + 3,000 A Black Sun
The Moon + Stray Spiritx1 + 3,000 A Red Moon
The Star + Stray Spiritx1 + 3,000 A Blue Star
The Moon + Red Moon + Hunter Medal x300 + 8,000 A Arcana XVIII