เปิดเดือนใหม่ห่างไกลเคอร์ฟิว!
วันที่ : Sun, 3 May, 2020 20:20  
 
 
 
รายละเอียด : เปิด Challengeโหมด Quick Shot , Quick Shot EX , Amped Running , Amped Running EX และ Ninja Residence ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 6 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
 
รายการของรางวัล
Quick Shot EX (ได้รับเมื่อเล่นผ่าน)
 
โล่แกร่งดั่งตู้เย็น x1
ปืนกลรัวโคตรๆ x1
Novice Of Strengt Card x1
Novice Of Technique Card x1
Novice Of Speed Card x1
Novice Of Jump Card x1
Novice Of Defend Card x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
77 G
777 G
7 A
7,777 A
 
 
Amped Running
 
Nobel Sport Shoes x1
Accel Shoes
Wing Shoes
Sakura Shoes
Gymnastic Shoes
Heal Bottle x1
MP Bottle x1
Omusa Dragon Bottle x1
100 G
 
 
Amped Running EX
 
Sweet Candy x1
Destroso Running Machine x1
Amped Runner Card x1
Part of Gasha Tickets x1
Soccer Shoes
Gravity Boot
Rotten Spike
Fantasma Step
Fire Stud Shoes
Amped Shoes
Fire Attack Enchant Material x1
Ice Attack Enchant Material x1
Thunder Attack Enchant Material x1
Slash Attack Enchant Material x1
150 G
 
 
Ninja Residence (ได้รับเมื่อทำคะแนนได้มากกว่า 190,000 คะแนน)
 
Kunai Crystal
Ninja Residence Card
Novice Of Miracle Card
Knight Of Miracle
Knight Of Strength Card
Knight Of Technique Card
Knight Of Speed Card
Knight Of Jump Card
Knight Of Defend Card
 
สูตรผสมพิเศษ
สูตรผสม ของรางวัล
Brontosaur Mace + Sweet Candy x3 + 2,000 A Candy Mace
โล่แกร่งดั่งตู้เย็น x3 + ปืนกลรัวโคตรๆ x3 + 2,000 A NWAT