รับเดือนกลางปีกับภารกิจสุดเดือด!
วันที่ : Sunday, 3 Mar, 2019 11:31  
 
 
 
 
รายละเอียด : เปิด Challenge โหมด Defense Challenge , Maze Challenge และ Death Tower ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 5 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562
 
รายการของรางวัล
Defense Challenge
 
Holyless Mace x1
Holy Spirit x1
Wind Spirit x1
Water Spirit x1
Nobel Defender Card x1 (SPD-1 DEF+2 All Resist Element +8%)
Angelic Sword
Shariah
Warlord Of Strength Card x1
Warlord Of Technique Card x1
Warlord Of Speed Card x1
Warlord Of Jump Card x1
Warlord Of Defend Card x1
Warlord Of Miracle Card x1
ลูกระเบิด x5
Beam Saber x5
DEMON DANCE x5
Nuclear x5
OMUSA DRAGON Bottle x2
Robo dx x2
Robo dxb x2
 
 
Maze Challenge
 
Soldier Card(Heart)
Soldier Card(Spade)
Illusion Card
Checker Crown
Golden Checkmate
Novice Of Strengt Card x1
Novice Of Technique Card x1
Novice Of Speed Card x1
Novice Of Jump Card x1
Novice Of Defend Card x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
 
 
Death Tower
 
Brick Stone x1
Thunder Energy x1
Death Tower Card x1 (Thunder Atk+15% MP+10)
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
Gold Hammer x3
Bronze Hammer x3
Heal Bottle x2
MP Heal Bottle x2
Robo dx x2
Robo dxb x2
Deck Brush x2
500 G
 
 
 
 
สูตรผสมพิเศษ
 
สูตรผสม ของรางวัล
Wind Spirit x1 + Water Spirit x1 + 8,000 A Growth Squire
Wind Spirit x8 + Water Spirit x8 + 180,000 G
Checker Crown + Brick Stone x10 + Thunder Energy x3 + 3,000 A Arcana XVI
Brick Stone x3 + Thunder Energy x1 + 10,000 A