เท้าหยกคอมแบท อาวุธล้ำเทคโนโลยีชิ้นใหม่มาแล้ว!
วันที่ : Sun, 7 June, 2020 15:44  
 
 
 
 
องค์กร Destroso ได้พัฒนาอาวุธอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกกองกำลัง Nobel หยุดยั้งหลายต่อหลายคราก็ยังไม่ย่อท้อ ที่จะผลิตอาวุธ สำหรับการต่อสู้ใหม่ๆ เพื่อก่อความไม่สงบในเมือง Amped Town และในที่สุดก็ได้อาวุธสำหรับการต่อสู้แบบใหม่ ที่จะทำให้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วในพริบตายากจะถูกเหล่านักสู้จับต้องได้!
 
รายละเอียด : เปิดขายกล่องสมบัติพิเศษ Combat Kicker Treasure Box ราคา 5,000 G ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 10 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563
 

รายการของรางวัล (เงื่อนไข : สะสม 3,000 คะแนน)

 
Combat Boots x1
Common Gashapon Coupon x3
Basic Gashapon Coupon x5
Cyber Rod x3
Dynamic Wrench x3
Light Dumbbell x3
Light Barbell x3
 
 
สูตรผสมพิเศษ
สูตรผสม ของรางวัล
Combat Boots x2 + Over Techno Batterry x1 + 7,000 A Combat Kicker
(กรณีผสมไม่สำเร็จจะได้รับ Combat Power x4)
 
 
 
 

Destroso Combat Gashapon

 
รายละเอียด : เปิดขายกาชาปองพิเศษที่รวบรวมอาวุธสุดล้ำเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยองค์กร Destroso มากมายเอาไว้ด้วยการนำ Combat Power มาแปรรูปเพื่อสุ่มของรางวัลหรือค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,000 A
 
ระยะเวลากิจกรรม : 10 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563
 
รายการของรางวัล
 
Combat Evaluator
Rubicon Dice
Combat Analyzer
Combat Replicator
Combat Clock
Combat Boots (Blue)
Combat Boots
Sub-Acc Brand new propeller 365 Days
Sub-Acc Used propeller 365 Days
Legend of Amped x3
Legend of Nobel x3
Legend of Destoroso x3
Bronze Hammer x10
Silver Hammer x10
Gold Hammer x10
5,000 G