ตะลุย! ล้างบางโรงงานร้าย
วันที่ : Wed, 8 July, 2020 06:00  
 

เหล่าองค์กร Destroso ยังคงสร้างความปั่นป่วนอย่างต่อเนื่องด้วยการสั่งสมกำลังกองทัพไว้อีกครั้งด้วยไอเทมปริศนา ถึงเวลาเริ่มต้นการหยุดยั้งแผนการร้ายอีกครั้งแล้ว!

 
รายละเอียด : : เปิด Challengeโหมด Zombie Return , Amped Factory 2 และ Nightmare Temple ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 8 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563
 
รายการของรางวัล
Zombie Return (ได้รับจากกล่องสมบัติในด่าน)
ลูกตุ้มเหล็ก x1
Black Parasite x1
Green Worm x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
Knight Of Miracle x1
Dark Plant Card x1
1,000 G
 
Amped Factory 2 (ได้รับเมื่อทำคะแนนได้มากกว่า 106,000 คะแนนขึ้นไป)
เครื่องยนต์ก่อสร้าง x1
Knight Guard A x1
Knight Guard B x1
Knight Guard C x1
Lucifer Soul x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
Knight Of Miracle x1
Amped Factory 2 Card x1
3,000 G
 
Nightmare Temple
Normal Hard
500 G
Broken Bell x1
Nightmare Temple Card x1
Dark Fighter Card x1
Depraved Monk Card x1
Shoulder Guard of the Depraved x1
Mantle of Corruption x1
Novice Of Strengt Card x1
Novice Of Technique Card x1
Novice Of Speed Card x1
Novice Of Jump Card x1
Novice Of Defend Card x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
800 G
Broken Bell x1
Nightmare Temple Card x1
Depraved Monk x1
Malice Card x1
Shoulder Guard of the Depraved x1
Mantle of Corruption x1
Emblem of the Black Dragon x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
 
 
 
สูตรผสมพิเศษ
สูตรผสม ของรางวัล
Black Parasite x3 + Green Worm x3 + 7,500 A Bloody Parasite
Satanic Inferno + Lucifer Soul x1 + 50,000 A Lucifer Inferno
ลูกตุ้มเหล็ก x2 + เครื่องยนต์ก่อสร้าง x2 + 7,500 A Heavy Demolisher
Knight Guard A x3 + Knight Guard B x3 + Knight Guard C x3 + 7,500 A Vanguard Banner
Broken Bell x5 + Plus Coupon x5 + 250,000 G Bell of Cleansing
Broken Bell x2 + Plus Coupon x2 + 8,500 A