ต้อนรับเปิดเทอม พร้อมบรรเพลงสังเวียนมันส์
วันที่ : Mon, 20 July, 2020 06:00  
 
 
Event 1 : Death Match B2S Circus
 
รายละเอียด : เมื่อเล่นเกมในโหมด Amped Deathmatch หรือ Team Deathmatch และทำคะแนนได้มากกว่า 500 คะแนนจะสุ่มรับของรางวัล 1 อย่างจากรายการ
 
ระยะเวลากิจกรรม : 22 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2563
 
รายการของรางวัล
Juggling Clown 3 Days
Pierrot's Mask
G Crown
300 G
 
 
สูตรผสมพิเศษ
สูตรผสม ของรางวัล
Juggling Clown + Pierrot's Mask + G Crown + 8,000 A Juggling Clown
 
 
 
 
 
 
 
Event 2 : ชักว่าวรับเปิดเทอม
 
รายละเอียด : เปิดขายกล่องสมบัติพิเศษ B2S 2020 Treasure Box ใน Shop > ETC ราคา 10,000 G เมื่อสะสมคะแนนครบทุกๆ 10,000 คะแนนสามารถเปิดสุ่มรับของรางวัลได้ทันที 1 รายการ
 
ระยะเวลากิจกรรม : 22 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2563
รายการของรางวัล

Wau Angin
Warlord Of Strength Card x1
Warlord Of Technique Card x1
Warlord Of Speed Card x1
Warlord Of Jump Card x1
Warlord Of Defend Card x1
Warlord Of Destroso Card x1
Warlord Of Nobel Card x1
Warlord Of Amped Card x1

 
 
 
 
 
 
Event 3 : เช็คอินทุกวันรับของเพียบ
 
รายละเอียด : วางขาย B2S Login Stamp ราคา 25,000 A ในระยะเวลากิจกรรม โดยมีของรางวัลตามที่กำหนด
 
ระยะเวลากิจกรรม : 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563
 
รายการของรางวัล
วันที่ ของรางวัล
1 Fire Attack Enchant Material(Rank6)
2 Ice Attack Enchant Material(Rank6)
3 Thunder Attack Enchant Material(Rank6)
4 Slash Attack Enchant Material(Rank6)
5 Fire Attack Enchant Material(Rank7)
6 Ice Attack Enchant Material(Rank7)
7 Thunder Attack Enchant Material(Rank7)
8 Slash Attack Enchant Material(Rank7)
9 Fire Attack Enchant Material(Rank8)
10 Ice Attack Enchant Material(Rank8)
11 Thunder Attack Enchant Material(Rank8)
12 Slash Attack Enchant Material(Rank8)
13 Fire Attack Enchant Material(Rank9)
14 Ice Attack Enchant Material(Rank9)
15 Thunder Attack Enchant Material(Rank9)
16 Slash Attack Enchant Material(Rank9)
17 Fire Attack Enchant Material(Rank10)
18 Ice Attack Enchant Material(Rank10)
19 Thunder Attack Enchant Material(Rank10)
20 Slash Attack Enchant Material(Rank10)
 
 
หมายเหตุ
- เมื่อรับของรางวัลจนครบถึงวันสุดท้ายแล้ว Stamp จะหายไป
- ปิดการขาย Stamp ในระยะเวลากิจกรรมตามที่กำหนด แต่หากซื้อแล้วจะยังมีอยู่ในตัวและรับของรางวัลได้จนกว่าจะครบทั้งหมด